Ortal's Picks

 • Advanced Night Repair Serum
  ₪570.00 ₪427.00
  ₪854.00 / 100מ"ל/גרם
  אידיאלי עבור
  טיפול בכל סימני ההזדקנות של העור, לצמצום נראה לעין של סימני הגיל, לזוהר ולגוון אחיד
  (127)
  ₪427.00 - 50 מ"ל ₪570.00 ₪427.00
  ₪854.00 / 100מ"ל/גרם
 • Double Wear
  ₪235.00 - ₪240.00 ₪180.00 - ₪188.00
  ₪600.00 / 100מ"ל/גרם
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪235.00 ₪188.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪235.00 ₪188.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪235.00 ₪188.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  • ₪240.00 ₪180.00  30 מ"ל
  1C0 Shell
  חדש!
  מהדורה מוגבלת
  גוונים חדשים
  בלעדי באתר
  הזמנה מראש
  עמיד ל- 24 שעות. מראה נטול פגמים. טבעי. גימור מאט.
  (31)
 • Double Wear
  ₪170.00 ₪127.00
  ₪1814.29 / 100מ"ל/גרם
  • ₪170.00 ₪127.00  7 מ"ל
  • ₪170.00 ₪127.00  7 מ"ל
  • ₪170.00 ₪127.00  7 מ"ל
  • ₪170.00 ₪127.00  7 מ"ל
  • ₪170.00 ₪127.00  7 מ"ל
  • ₪170.00 ₪127.00  7 מ"ל
  • ₪170.00 ₪127.00  7 מ"ל
  • ₪170.00 ₪127.00  7 מ"ל
  • ₪170.00 ₪127.00  7 מ"ל
  • ₪170.00 ₪127.00  7 מ"ל
  1C Light (Cool)
  חדש!
  מהדורה מוגבלת
  גוונים חדשים
  בלעדי באתר
  הזמנה מראש
  למראה מושלם 24-שעות. מקלון אפליקטור.
  (3)
 • Little Black Liner
  ₪160.00 ₪120.00
  ₪13333.33 / 100מ"ל/גרם
  • ₪160.00 ₪120.00  0.9גרם
  Black
  חדש!
  מהדורה מוגבלת
  גוונים חדשים
  בלעדי באתר
  הזמנה מראש
  לא רק אייליינר. לשימוש ב-3 דרכים שונות.
Top