ביטול עסקה

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון האתר ו/או לחוק להגנת הצרכן תשמ"א - 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

1. שירות הודעות WhatsApp

2. משלוח טופס הודעת הביטול המופיע מטה וזמין גם בלשונית "ביטול עסקה" בעמוד הראשי באתר

בהודעת הביטול, אנא ציין/ני שם מלא, מספר המזנה/חשבונית ומס' טלפון, לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר שברצונן לבטל.

 

Top