ULTIMATE LIFT

התחדשות אינסופית של לבלוב הנעורים הקורן.
העור נראה מוצק יותר ועמיד יותר לסימני ההזדקנות העתידיים.
למראה מורם יותר ופחות מחורץ.

    Top